Er mag gerookt worden.
Houdt altijd rekening met uw medemens en laat geen rotzooi slingeren.

In het geval van extreem droog weer mag er uitsluitend gerookt worden op de daarvoor bestemde rokerszones.

Het gebruik van (soft)drugs is uiteraard TEN STRENGSTE VERBODEN.